Pijl

Duurzaam

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid voor de ontwikkeling van het Holenkwartier. Natuurlijk wordt bij de organische ontwikkeling van de wijk steeds aansluiting gezocht bij de nieuwste eisen en inzichten op het gebied van energieverbruik en energiebesparing. Belangrijk uitgangspunt is in ieder geval, dat de duurzame ambities een comfortabel en gezond leef- en woonmilieu niet in de weg mogen staan.

Duurzaamheid kent naast energiebesparing meer gezichten. Te denken valt daarbij aan de toekomstbestendigheid van de gebouwde omgeving, bewustwording bij de gebruikers ervan, een duurzame inrichting van het openbaar gebied, het terugdringen van autogebruik en stimulering van het gebruik van alternatieve vormen van (openbaar) vervoer, multifunctionaliteit van gebouwen en openbaar gebied, etc.

Het Holenkwartier wordt gasloos opgeleverd en door Eteck voorzien van een collectief warmtenet, aangevuld met warmtepompen, boilers en zonnepanelen in de woningen en appartementen. Tegen betaling van een vast maandelijks bedrag wordt je woning zo verwarmd, gekoeld en voorzien van warm water. Alleen voor elektra (o.a. verlichting, tv, computer, etc.) kies jij als bewoner zelf een energieleverancier.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2