Keuzes Holenkwartier
De gemeenteraad van Hoorn heeft op 4 april jl. ingestemd met een aantal belangrijke randvoorwaarden voor realisatie van het Holenkwartier. Over het plan Holenkwartier sprak de raadscommissie eerder op 14 maart waardering uit voor de wijze waarop dit in overleg met partijen tot stand is gekomen. Het Holenkwartier wordt ontwikkeld door Terra Marique op het voormalige Philipsterrein. Het voorziet in woningen voor onder andere jongeren, stellen en jonge gezinnen. Het biedt ruimte voor onder andere horeca, ambacht, een versconcept, een kleinschalig hotel, zzp-werkplekken en dienstverlenende bedrijven. Het is de rol van de gemeente om het plan goed in de omgeving te laten passen. De gemeente heeft samen met Terra Marique en Always Forward een oplossing gevonden voor het parkeren van Always Forward. Ook komt er een nieuwe fietsverbinding tussen de Holenweg en de Provincialeweg. En de Holenweg wordt ingericht tot 30km-zone. De raad heeft hiervoor het benodigde geld beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hoorn.nl.

De door de raad gemaakte keuzes maken het voor Terra Marique mogelijk om de ontwikkeling van het Holenkwartier op de reeds ingeslagen weg voort te zetten.