Hulde voor Holenkwartier

De kans is heel groot dat de Raad 4 april akkoord gaat 250 tot 350 woningen in het Holenkwartier, waar zowel huur- als koopwoningen komen.