En nog een WordPress site

Samenwerking bezegeld

Geplaatst op

Op maandag 17 december vond de ondertekening plaats van de Anterieure Overeenkomst Holenkwartier tussen wethouder Simon Broersma van de gemeente Hoorn en Peter Langenberg directeur van Terra Marique. In deze overeenkomst zijn de onderlinge afspraken over de ontwikkeling en de realisatie van Holenkwartier officieel vastgelegd. Nu de ondertekening een feit is, kan er een begin gemaakt worden met de ruimtelijke ordeningsprocedure. En is de start bouw weer een stapje dichter bij.